Kommunikationsstrateg för IUFROs världskongress 2024
Uppsala
Sveriges Lantbruksuniversitetet
Veterinär till Kalmar
Uppsala
Livsmedelsverket
Veterinär till sommarvikariat på ambulatoriska kliniken
Uppsala
Manpower Sverige
Veterinär till sommarvikariat på ambulatoriska kliniken
Uppsala
Sveriges Lantbruksuniversitet
Veterinärer till sommarvikariat vid UDS Smådjursklinik
Uppsala
Sveriges Lantbruksuniversitet
Växa Sverige söker framtidens veterinärer!
Uppsala
Ls Jobbet AB
Veterinär till team Fjäderfä i Vara
Uppsala
Livsmedelsverket
Veterinärer, tf veterinärer, studenter åk 5 - sommarvik, Smådjurskliniken
Uppsala
Manpower Sverige
Veterinärer, tf veterinärer, studenter åk 5 - sommarvik, Smådjurskliniken
Uppsala
Sveriges Lantbruksuniversitet
Erfaren veterinär eller sistaårsstudent – annorlunda utmaning sommar 2021!
Uppsala
Manpower Sverige
Erfaren veterinär eller sistaårsstudent – en annorlunda utmaning sommaren 2021!
Uppsala
Livsmedelsverket
Erfaren veterinär eller sistaårsstudent – annorlunda utmaning sommar 2021!
Uppsala
Livsmedelsverket
Veterinärer för vikariat till Distriktsveterinärerna Östhammar
Östhammar
Jordbruksverket
Veterinär till Distriktsveterinärerna Östhammar
Östhammar
Jordbruksverket
Biträdande djursjukhusdirektör till SLU Universitetsdjursjukhuset
Uppsala
Sveriges Lantbruksuniversitet