Network System Administrator
Östhammar, Uppsala
Vattenfall
Utvecklingsofficer OR8
Uppsala
Försvarsmakten
Kemist – Forsmarks Kraftgrupp
Östhammar, Uppsala
Vattenfall
Automationstekniker – Forsmarks Kraftgrupp
Östhammar, Uppsala
Vattenfall
Kalibreringsingenjör – Forsmarks Kraftgrupp
Östhammar, Uppsala
Vattenfall
Tekniker - Vattenfall Värme
Uppsala
Vattenfall
Chief Assistant & Project Coordinator
Uppsala
Vattenfall
Materialingenjör – Forsmarks Kraftgrupp
Östhammar, Uppsala
Vattenfall
Materielkvinna/man Civil
Uppsala
Försvarsmakten
Aktivitetsansvarig/underhållsledare – Forsmarks Kraftgrupp
Östhammar, Uppsala
Vattenfall
Chef Maintenance & Technology
Uppsala
Vattenfall
Planeringsofficer mot produktion
Uppsala, Enköping
Försvarsmakten
Sambandsanvarig Planeringsofficer
Uppsala, Enköping
Försvarsmakten
Planeringsansvarig till staben J36
Uppsala, Enköping
Försvarsmakten
Beredskapshandläggare - som flytande kan arbeta med dricksvatten och säkerhetsfrågor
Uppsala
Livsmedelsverket