Präst jobb

Karlstads pastorat

16 aug

Präst

Karlstad

Göteborgs Stift

31 jul

Präst Lundby

Göteborg (Biskopsgården), Göteborg (Lundby), Hisingen

Oskarshamns församling

05 jul

Präst i världens gemenskap

Oskarshamn

Oskarshamns församling

05 jul

Präst till Barnens katedral

Oskarshamn

Uppsala Pastorat

17 aug

Präst till Sjukhuskyrkan på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Uppsala