Bemanningsplanerare (vikariat)
Gävle
Trafikverket
Sektionschef inom operativ verksamhet på Trafik
Gävle
Trafikverket
Bemanningsplanerare (vikariat)
Gävle
Trafikverket
Barn och unga söker socialsekreterare
Hudiksvall
Hudiksvalls kommun Barn- och unga område
Undersköterskor till Rosenborgs vård- och omsorgsboende i Näsviken
Näsviken
Hudiksvalls kommun Rosenborg
Språkstödjare Tigrinja / Arabiska Gävle
Gävle
Manpower Sverige
Språkstödjare Tigrinja / Arabiska Gävle
Gävle
Trim tab AB
Studie- och yrkesvägledare till Trim Tab Gävle
Gävle
Trim tab AB
Studie- och yrkesvägledare till Trim Tab Gävle
Gävle
Manpower Sverige
Förskollärare till Humlans förskola i Iggesund
Iggesund
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 5
Handläggare
Hudiksvall
Hudiksvalls kommun Avfall
Utredningsingenjör VA med strategisk inriktning, Sandviken Energi AB
Sandviken
Sandvikens kommun
Enhetsutvecklare
Hudiksvall
Hudiksvalls kommun SOM Stabsenheten
Barn och unga söker teamledare
Hudiksvall
Hudiksvalls kommun Barn- och unga område
Handläggare/utredare
Hudiksvall
Hudiksvalls kommun Tillfälligt stöd