Avdelningschef, Urologmottagningen, Kirurgcentrum, Umeå.
Umeå
Region Västerbotten
Avdelningschef, Kirurgisk-/Endoskopiskmottagning, Kirurgcentrum, Umeå.
Umeå
Region Västerbotten
Avdelningschef för ambulansflygsverksamhet vid An/Op/Iva Västerbotten
Västerbottens Län
Region Västerbotten
Biträdande Avdelningschef för Steriltekniska avdelningen, Centrum för An/Op/Iva, Umeå
Umeå
Region Västerbotten
Sjuksköterska (dagtid), Ögonkliniken, Skellefteå
Skellefteå
Region Västerbotten
Operationsplanerare, Hand- och plastikkirurgiska kliniken, Umeå
Umeå
Region Västerbotten
Operationssjuksköterska, Hand- och plastikkirurgiska kliniken, Umeå
Umeå
Region Västerbotten
Regional hjälpmedelskoordinator, Beställarenheten
Västerbottens Län
Region Västerbotten
Kurator, Barn- och ungdomshabiliteringen, Umeå
Umeå
Region Västerbotten
Arbetsterapeut, Habiliteringscentrum, Lycksele
Lycksele
Region Västerbotten
Kurator, Habiliteringscentrum, Lycksele
Lycksele
Region Västerbotten
Hörselpedagog till Hörselrehabiliteringen, Umeå
Umeå
Region Västerbotten
Psykolog IN-mottagning, Psykiatriska kliniken Umeå
Umeå
Region Västerbotten
Undersköterska operation, Hand- och plastikkirurgiska kliniken, Umeå
Umeå
Region Västerbotten
Skötare/undersköterska till Psykiatriska kliniken, Umeå
Umeå
Region Västerbotten