Universitetslektor i Farmakognosi, Vikariat
Uppsala
Uppsala universitet
Doktorand i statistik med inriktning mot inferens från texturell data
Uppsala
Manpower Sverige
Biträdande universitetslektor i statskunskap
Uppsala
Manpower Sverige
FÖRETAG DIREKT
Doktorand i statistik med inriktning mot inferens från textuell data
Uppsala
Uppsala universitet
Biträdande universitetslektor i radiografi
Uppsala
Uppsala universitet
Biträdande universitetslektor i statskunskap
Uppsala
Uppsala universitet