Lektor i reproduktiv och perinatal toxikologi
Huddinge
Karolinska Institutet
Biträdande lektor i psykologi med inriktning beteendeinformatik
Sverige
Karolinska Institutet (Ki)
Biträdande lektor i psykologi med inriktning beteendeinformatik
Stockholm
Karolinska Institutet
Lektor i vatten- och avloppsreningsteknik med inriktning reningsprocesser
Stockholm
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan
Biträdande lektor i biokatalytiska processer för grön kemi
Stockholm
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan
Lektor i vårdvetenskap, inriktning äldre och personer med kognitiv sjukdom
Sverige
Sophiahemmet
Universitetslektor i Matematikdidaktik
Växjö
Linnéuniversitetet
Doktorander inom Nätverkssystem för maskininlärning
Stockholm
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan
Biträdande universitetslektor i medicinsk strålningsfysik
Lund
Lunds Universitet
Forskningsspecialist i reproduktionsepidemiologi
Stockholm
Karolinska Institutet
Rektor KTH
Stockholm
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan
Doktorand inom Modellering av fusionsplasman
Stockholm
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan
Forskare i fysikalisk kemi
Sverige
Lunds Universitet
FÖRETAG DIREKT
Forskningsingenjör
Uppsala
Uppsala universitet
FÖRETAG DIREKT
Postdoktor inom PET radiokemi
Uppsala
Uppsala universitet
FÖRETAG DIREKT
Forskningsassistent på PET laboratorium, deltid
Uppsala
Uppsala universitet
Assistant Professor in Chemical Biology
Sverige
Karolinska Institutet
Postdoc in Project organizing and digitalization
Sverige
KTH Royal Institute of Technology
Associate Senior Lecturer (Assistant Professor, tenure track) in Political Science
Sverige
University of Gothenburg