Lektor jobb

Karolinska Institutet FÖRETAG DIREKT

17 aug

Biträdande lektor i Hälsoinformatik

Sverige

Karolinska Inst

14 jul

Biträdande lektor i Hälsoinformatik

Solna

Linnéuniversitetet

03 aug

Biträdande lektor i matematiks statistik

Växjö

Högskolan för lärande och kommun...

15 aug

Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Jönköping

Högskolan För Lärande och Kommun...

15 aug

Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Jönköping

Göteborgs kommun

17 aug

Lektor med inriktning mot förskola till Center för Skolutveckling

Göteborg

Manpower Sverige

17 aug

Lektor med inriktning mot förskola till Center för Skolutveckling

Göteborg

Göteborgs kommun

17 aug

Utvecklingsledare/Lektor med inriktning förskoleklass och fritidshem till C

Göteborg

Sveriges Lantbruksuniversitet

15 aug

Lektor i translationell vet.med med särskilt ansvar för samverkan

Uppsala

Högskolan för lärande och kommun...

11 jun

- Jönköping

Jönköping

Stockholms konstnärliga högskola

15 jun

- Stockholm

Stockholm

Luleå tekniska universitet

16 aug

- Luleå

Luleå

Luleå tekniska universitet

16 aug

Universitetslektor i produktionsutveckling

Luleå

Röda Korshemmet, Stiftelsen

20 jun

- Huddinge

Flemingsberg