Produktionstekniker
Åsele
Vattenfall
Produktionstekniker
Åsele
Vattenfall Vattenkraft AB
Service technician
Åsele
Vestas
Säkerhetssamordnare till Umeå kommun
Åsele
Umeå Kommun
Barnskötare till förskolan Smöret
Åsele
Umeå Kommun
Projektkoordinator inom återbruk till Teknik och fastighet
Sverige
Umeå Kommun
Lärare i fritidshem till Carlshöjdsskolan
Åsele
Umeå Kommun
Barnskötare till förskolan Slanten
Åsele
Umeå Kommun
Förskollärare till förskolan Snöflingan
Åsele
Umeå Kommun
E-arkivarie till stadsledningskontoret
Sverige
Umeå Kommun
Gymnasielärare i sv och eng till Midgårdskolan
Sverige
Umeå Kommun
Förskollärare i förskoleklass/Fritidshem Linblomman Skola
Sverige
Umeå Kommun
Socialsekreterare, Försörjningsstöd, Individ- och familjeomsorgen
Åsele
Umeå Kommun
Konsulent till Föreningsbyrå, Umeå fritid
Åsele
Umeå Kommun
Lärare i fritidshem till Västangård skola
Åsele
Umeå Kommun
Specialpedagog/speciallärare till Tegs centralskola
Åsele
Umeå Kommun
Lärare i textilslöjd till Västangård skola
Fredrika
Umeå Kommun
Personlig assistent till Funktionshinderomsorgen
Sverige
Umeå Kommun
Grundskollärare i franska och svenska till Sävar skola
Fredrika
Umeå Kommun