Gartner i Universitetsparken på NMBU
Ås
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Renholder
Ås
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
PhD scholarship within ruminant nutrition and physiology
Ås
Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
Associate Professor in urban and regional planning
Ås
Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
Førsteamanuensis i by- og regionplanlegging
Ås
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021
Ås
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
PhD scholarship within theme “Norwegian and the EU forest sector in the sustainable circular bioeconomy”
Ås
Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
Associate professor/Assistant professor within Sustainable Building Physics
Ås
Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
PhD scholarship within Infection Biology – Leptospirosis and One Health
Ås
Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
Forskningstekniker/Ingeniør på obduksjonssalen – midlertidig
Ås
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
IT-utvikler
Ås
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Infrastrukturarkitekt
Ås
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Overingeniør/senioringeniør innen IT
Ås
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
PhD position within Timber Engineering
Ås
Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
Rådgiver/Seniorrådgiver innen ph.d.-administrasjon (ph.d.-koordinator)
Ås
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Postdoctoral Fellow in Public Economics
Ås
Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
Rådgiver/Seniorrådgiver innen ph.d.-administrasjon (ph.d.-koordinator)
Ås
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Universitetslektor i naturfagdidaktikk og koordinator for universitetsskoleprosjekt
Ås
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
PhD position within bioelectrochemical systems for wastewater treatment and resource recovery
Ås
Norwegian University of Life Sciences (NMBU)