Swedish Customer support for Netflix (Relocation package incl – Paid flight and 14 days of hotel)
Utomlands
JobSquad IVS
Injekteringsbetong för betongreparationer i extrema miljöer – del 2, examensarbete- R&D
Marma, Skutskär, Gårdskär
Vattenfall
Dammhaveri - En studie av möjliga förlopp vid haverier på betongdammar, examensarbete- R&D
Älvkarleby
Vattenfall
Arbetsledare geoteknisk provning-Vattenfall
Älvkarleby
Vattenfall
Laboratorieingenjör geoteknisk provning-Vattenfall
Älvkarleby
Vattenfall
Injektering av fyllningsdammar med icke härdande bruk, examensarbete- R&D
Marma, Skutskär, Gårdskär
Vattenfall
Senior Geotechnical Engineer
Älvkarleby
teknikjobb.se
Injekteringsbetong för betongreparationer i extrema miljöer – del 2, examensarbete- R&D
Älvkarleby
teknikjobb.se
Injekteringsbetong för betongreparationer i extrema miljöer – del 2, examensarbete- R&D
Älvkarleby
Vattenfall
Temperaturmätningar i vattenkraftdammar med fiberoptik, examensarbete-R&D
Älvkarleby
Vattenfall
Dammhaveri - En studie av möjliga förlopp vid haverier på betongdammar, examensarbete- R&D
Älvkarleby
Vattenfall
Dammhaveri - En studie av möjliga förlopp vid haverier på betongdammar
Älvkarleby
Vattenfall
Detektering av avvikande vattenläckage i fyllningsdammar genom temperaturmätningar i vattenståndsrör – känslighetsanalys av påverkande faktorer genom multifysikmodellering.
Älvkarleby
Vattenfall
Laboratorieingenjör geoteknisk provning-Vattenfall
Älvkarleby
Vattenfall AB / Laboratorieingenjör, Geotekniker, Lager
Innovativ tätning av läckande betongdammar, examensarbete- R&D
Älvkarleby
Vattenfall
Arbetsledare geoteknisk provning-Vattenfall
Älvkarleby
Vattenfall AB / Arbetsledare, Laboratorieingenjör, Geotekniker, Lager
Laboratorieingenjör geoteknisk provning-Vattenfall
Älvkarleby
Vattenfall
Arbetsledare geoteknisk provning-Vattenfall
Älvkarleby
Vattenfall
Senior Geotechnical Engineer
Älvkarleby
Vattenfall