Studentjob

Försäljare med ledningsgruppsansvar till Åhus

Åhus

Kristianstad

Försäljare med ledningsgruppsansvar till Åhus

Åhus

Region Skåne

Medicinsk sekreterare till verksamhetsområde ortopedi i Hässleholm

Kristianstad

Region Skåne

Hälso- och sjukvårdsstrateg till enheten för uppdragsstyrning i Malmö

Kristianstad

Region Skåne

Strategisk inköpare medicinteknik till Koncerninköp i Malmö

Kristianstad

Region Skåne

Systemspecialist till support vårdsystem i Lund/Kristianstad

Kristianstad

Region Skåne

Sjuksköterskor till dialysmottagningen i Kristianstad och Hässleholm

Kristianstad

Region Skåne

Statistisk programmerare till Dataanalys och Registercentrum i Lund

Kristianstad

Region Skåne

Enhetschef till enhet för regional planering, Regional utveckling

Kristianstad

Region Skåne

Handläggare till patientnämnden i Kristianstad

Kristianstad

Region Skåne

Distriktssköterska/BVC-sköterska till VC Skurup

Kristianstad