Göteborgs Stad

Vuxenenheten söker engagerade socialsekreterare

Hisingen

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Stödassistent till DV Kärra Hantverk

Hisingen

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Stödassistent till Hjärnteamet daglig verksamhet

Hisingen

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Sjuksköterska till hemsjukvården Norra Hisingen

Hisingen

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Stödassistenter till ny servicebostad, Västra Norumsgärde på Norra Hisingen

Hisingen

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Stödassistenter till ny gruppbostad, Stora Tolsereds väg, både dag och natt

Hisingen

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Extrajobb i informationen, Selma Lagerlöfs Center Norra Hisingen

Hisingen

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Kockar till Seniormåltidernas Restauranger, Norra Hisingen

Hisingen

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Ungdomshandledare till fritidsverksamhet Backa-Brunnsbo

Hisingen

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Undersköterskor sökes till äldreboende på Norra Hisingen

Hisingen

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Stödassistenter till ny gruppbostad, Stora Tolsereds väg Norra Hisingen

Hisingen

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Semestervikarier till funktionshinderboende, Norra Hisingen

Hisingen

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Socialsekreterare till funktionshinder myndighet, inriktning barn och unga

Hisingen

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Enhetschef inom särskilt boende, Norra Hisingen

Hisingen

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Stödpedagog till ny gruppbostad med inriktning psykiatri

Hisingen

Göteborgs Stad