Användarvillkor

Villkoren reglerar den tjänst som Jobrapido förmedlar till sina Användare. När du använder Tjänsten godtar du dessa Användarvillkor och Integritetspolicyn som rör behandlingen av personuppgifter och som finns här: se.jobrapido.com/info/privacy-policy

1. Information

Du får ytterligare uppgifter om tjänsten genom att kontakta:
Jobrapido Srl
Via Paleocapa, 7 - 20121 Milan (MI) - Italy
Skattekod och momsnummer: IT11876271005
Företag som registrerats vid Milanos handelskammare
Fullt inbetalt aktiekapital: € 5.000.000
se@jobrapido.com

2. Vad är Jobrapido?

Jobbsökning
De Platsannonser som publiceras på Jobrapido hämtas automatiskt från andra webbplatser eller från annonsörer på Jobrapido. När Jobrapido hämtar Annonserna från tredje parts webbplatser registrerar vi helt enkelt ett utdrag och publicerar det tillsammans med en länk för att man ska kunna se den fullständiga Platsannonsen så som den publicerats på den ursprungliga webbplatsen.

Job Alert och Annonser med e-post
Om du uppger din e-postadress kan du registrera dig för tjänsten "Job Alert" och få e-postmeddelanden om nya jobb som matchar de sökfilter du ställde in antingen då du registrerade dig eller senare. Förutom att tjänsten Job Alert skickar meddelanden om nya Platsannonser kan den även förmedla direkta Annonser med relevanta lediga platser som motsvarar de sökfilter du ställt in.

Du kan när som helst redigera dina sökfilter eller begära att tjänsten avbryts. Om Användaren slutar växelverka med länkarna i Job Alert kommer tjänsten att efter en viss tid avslutas automatiskt.

3. Ansvarsbegränsningar

Annonser som skannas eller registreras från andra webbplatser genomgår ingen som helst tidigare kontroll.

Jobrapido är inte ett bemanningsföretag och förmedlar inga konsulttjänster för företag som söker personal. Jobrapidos aktiviteter är begränsade till att samla in Platsannonser som publiceras av Annonsörer och göra dem mer åtkomliga för Användarna och att meddela Användarna om nya Annonser för de jobbkategorier Användarna själva har valt.

Annonsören är ensam ansvarig för innehållet i Annonsen. Jobrapido är inte på något sätt involverad i förhandlingar mellan Annonsörer och Användare och utövar ingen kontroll över jobberbjudandenas kvalitet, säkerhet eller laglighet, eller över sanningshalten i den information som Användarna ger till Annonsörerna.

I den utsträckning som tillåts i lagstiftningen undantar Användaren uttryckligen Jobrapido från eventuellt ansvar vad beträffar skadestånd eller skadeståndskrav som gäller företaget eller tredje part och som uppstår på grund av Annonser som publicerats på Webbplatsen eller som skickats till Användaren med e-post.

Jobrapido ansvarar inte för fel i Tjänsten som orsakas av tredje parter som den nämnda tjänstens funktion är beroende av.

När Användarna registrerar sig för tjänsten Job Alert genom att uppge sin e-postadress är de ansvariga för säkerheten vad beträffar sin egen autentisering som bestäms av Jobrapidos Cookie. Cookien kommer att förbli aktiv och känner automatiskt igen Användarens webbläsare tills Användaren klickar på länken "log out". Detta förhindrar automatisk identifiering vid nästa besök. Länkarna i de e-postmeddelanden som ingår i tjänsten Job Alert service inkluderar automatisk identifiering av Användaren.

4. Copyright

Märket "Jobrapido" och alla varumärken, vare sig de är bildliga eller inte, och alla andra symboler, handelsbeteckningar, tjänstebeteckningar, märkesnamn, illustrationer, all grafik och alla logotyper som publiceras på Webbplatsen är och förblir Jobrapidos och/eller dess licensgivares exklusiva egendom och skyddas av gällande varumärkeslagstiftning och relaterade internationella fördrag.

Tredje parters bilder, texter och logotyper (exempelvis varumärken, domännamn osv.) som publiceras på Webbplatsen tillhör sina respektive ägare och används enbart för att visa ägande till Platsannonsen.

5. Jurisdiktion

Bortsett från de undantag som förekommer i konsumentskyddslagstiftningen lyder detta kontrakt under italiensk lagstiftning. Milanos domstol är exklusivt behörig vad kontraktet beträffar.


6. Ändringar i Användarvillkoren

Jobrapido förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor och att meddela om detta genom publicering på webbplatsen

Användare som fortsätter använda Tjänsten efter att de nya villkoren publicerats anses acceptera dem i sin helhet.


7. Definitioner

Annons eller Platsannons
En platsannons som görs tillgänglig på Webbplatsen och vars innehåll publiceras direkt på Jobrapido eller hämtas automatiskt från andra webbplatser med platsannonser, enligt vad som meddelas i själva annonsen, och för vilken Jobrapido publicerar ett utdrag.

Annonsör
De som publicerar Platsannonser på Jobrapidos webbplats.

Tjänst
Tjänsten utgörs av registrering, publicering och visning av Annonser på Webbplatsen samt all e-postkommunikation som Jobrapido förmedlar.

Användarvillkor eller Villkor
De här allmänna användarvillkoren.

Personuppgifter
Personuppgifter utgörs av alla uppgifter som rör en fysisk person som kan identifieras eller är identifierbar, även indirekt, genom referenser till annan information, inklusive ett personnummer.

Berörd part
Den person eller enhet som Personuppgifterna gäller.

Webbplats
Jobrapido, en sökmotor för jobb som fungerar genom lokala versioner i olika länder i världen och som identifieras genom webbplatsen jobrapido.com.

Registeransvarig
Den fysiska person, juridiska person, myndighet eller någon annan organisation, förening eller organisation som har rätt, även tillsammans med en annan ägare, att ta beslut angående syftet med behandlingen av personuppgifter och behandlingsmetoderna samt de åtgärder som används, inklusive säkerhetsprofilen, i relation till Webbplatsens funktion och användning.

Användare
Den individuella användaren av Webbplatsens tjänster och produkter.