Lektor i film och media med inriktning manus
Stockholm
Stockholms konstnärliga högskola
Lektor i teknikvetenskapens lärande med inr. mot högskolepedagogik
Stockholm
Kungliga Tekniska högskolan
Lektor i data- och systemvetenskap inriktning informationssäkerhet
Stockholm
Manpower Sverige
Lektor i data- och systemvetenskap, programmering och systemutveckling
Stockholm
Manpower Sverige
Biträdande lektor i kemiteknik med inriktning mot elektrokemiska system
Stockholm
Kungliga Tekniska högskolan
Lektor i historia, teori och kontext med inriktning visuell kommunikation
Stockholm
Manpower Sverige
Ersta Sköndal Bräcke högskola söker lektor i medicinsk vetenskap
Stockholm (Sköndal)
Manpower Sverige
Lektor i data- och systemvetenskap, interaktionsdesign & extended reality
Stockholm
Manpower Sverige
Lektor i data- & systemvetenskap, inriktning forsk.metodik & vet. komm.
Stockholm
Manpower Sverige
Bitr. lek. medie- och miljöhistoria, med inriktning AI och autonoma system
Stockholm
Kungliga Tekniska högskolan
Bitr. lek. medie- och miljöhistoria, med inriktning AI och autonoma system
Stockholm
Manpower Sverige
Två lektorer i Matematik
Stockholm
Manpower Sverige
Två lektorer i Matematik
Stockholm
Kungliga Tekniska högskolan
Två lektorer i matematik med inriktning mot numerisk analys
Stockholm
Manpower Sverige
Två lektorer i matematik med inriktning mot numerisk analys
Stockholm
Kungliga Tekniska högskolan