Lektor i scenkonst
Stockholm
Stockholms konstnärliga högskola
Lektor i scenkonst
Stockholm
Manpower Sverige
Biträdande lektor i rättsinformatik
Stockholm
Stockholms Universitet
Lektor i skådespeleri med inriktning mimgestaltning
Stockholm
Stockholms konstnärliga högskola
Lektor i valthorn 20%
Stockholm
Manpower Sverige
Lektor i liturgiskt orgelspel 30%
Stockholm
Manpower Sverige
Lektor i instudering 25%
Stockholm
Manpower Sverige
Lektor i trumpet 20%
Stockholm
Manpower Sverige
Lektor i orgel - tidsbegränsad
Stockholm
Manpower Sverige
Lektor i cello - tidsbegränsad
Stockholm
Manpower Sverige
Lektor i film och media med inriktning manus
Stockholm
Stockholms konstnärliga högskola
Lektor i teknikvetenskapens lärande med inr. mot högskolepedagogik
Stockholm
Kungliga Tekniska högskolan
Lektor i data- och systemvetenskap inriktning informationssäkerhet
Stockholm
Manpower Sverige
Lektor i data- och systemvetenskap, programmering och systemutveckling
Stockholm
Manpower Sverige
Biträdande lektor i kemiteknik med inriktning mot elektrokemiska system
Stockholm
Kungliga Tekniska högskolan