Lektor i svenska
Huddinge
Manpower Sverige
Lektor i sociologi med inriktning mot samhällskunskapsdidaktik
Huddinge
Manpower Sverige
Lektor i sociologi med inriktning mot samhällskunskapsdidaktik
Huddinge
Södertörns Högskola
Lektor i pedagogik med inriktning mot förskola
Huddinge
Manpower Sverige
Lektor i svenska med inriktning mot kommunikatörens professionsområde
Huddinge
Manpower Sverige