Kulturchef till Kultur- och fritidsförvaltningen
Stockholm, Sundbyberg
Sundbybergs stad
Kulturchef
Karlskoga
Manpower Sverige
Kulturchef till Kultur- och fritidsförvaltningen
Sundbyberg
Manpower Sverige
Kulturchef
Karlskoga
Manpower
Skolchef/Utbildnings- och kulturchef
Töreboda
Manpower
Handläggare till kulturstaben
Lund
Manpower Sverige
Vikariat som enhetskoordinator på Järfälla kultur
Järfälla
Manpower
Biträdande rektor 50%
Pajala
Manpower Sverige
Biträdande rektor 50%
Pajala
Pajala kommun
Biträdande rektor 100%
Pajala
Pajala kommun