Fallskärmsjägare (OR 1-5) sökes till 323.fallskärmsjägarskvadron, K 3
Karlsborg
Forsvarsmakten